Ladda ner ditt köpcentrums app gratis Galleria Boulevard ? Klicka här

Regler och villkor för användning

Användarvillkor

Eventuella besök på webbplatsen, samt medlemskap i klubben Onlyou, innebär att användaren godkänner dessa villkor. Vi ber dig notera att bland de tjänster som erbjuds på webbplatsen, finns det särskilda villkor för vissa och att dessa kompletterar de aktuella villkoren.

 

  1. Syfte med webbplatsen

 

Erbjuda allmän information om det regionala shoppingcentret Galleria Boulevard och dess varumärken, i lojalitetsprogrammet Onlyou från KLEPIERRE MANAGEMENT, och att ge webbplatsens användare möjlighet att delta i lojalitetsprogrammen och Onlyou.

Ingen information på webbplatsen utgör ett erbjudande att ingå ett avtal eller ett erbjudande om att köpa eller sälja, om inte annat anges.

 

  1. 2.    Medlemskap i Onlyou

 

På webbplatsen kan användarna gå med i klubben Onlyou. Användare som vill gå med i Onlyou ska läsa och acceptera dessa villkor. Genom att markera kryssrutan ”Jag har läst användningsvillkoren och accepterar dem” går användaren med på att följa och acceptera dessa villkor.

 

2.1. Ett klubbmedlemskap i Onlyou från företaget KLEPIERRE MANAGEMENT ger användaren:

- Tillgång till kampanjerbjudanden.

- Nyhetsbrevet Onlyou.

- Tillgång till vissa tjänster på webbplatsen som endast är tillgängliga för medlemmar i Onlyou.

- Möjlighet att publicera kommentarer på webbplatsen för artiklar inom särskilda områden på webbplatsen.

 

2.2. För att gå med i klubben Onlyou måste användaren fylla i en ansökningsblankett som finns publicerad på webbplatsen. Användaren måste välja en användarnamn och ett lösenord för åtkomst till medlemskontot.

 

2.3. Om den nödvändiga informationen inte fylls i kan registreringen inte slutföras. Användaren garanterar att informationen i formuläret är fullständig och korrekt. Användaren garanterar även att inte avslöja sitt användarnamn och lösenord.

 

2.4. Ett e-postmeddelande med en bekräftelse på registreringen kommer att skickas till användaren på den e-postadress som anges i formuläret.

 

2.5. Registreringen skapar ett medlemskap i Onlyou samt ger tillgång till de tjänster som anges i avsnitt 2.1.

 

2.6. Medlemskapsinformationen för Onlyou kan när som helst ändras av användaren i "Mitt konto". Det går även att avsluta prenumerationen påOnlyou på följande adress contact@club-onlyou.com

 

2.7. KLEPIERRE MANAGEMENT kan besluta att stänga av eller utesluta medlemmar vid brott mot dessa användarvillkor.

 

3.       Garantier

 

Användaren ska hålla KLEPIERRE MANAGEMENT, samt alla som är med och skapar, producerar och distribuerar webbplatsen fria från anspråk, ansvar, kostnader och utgifter som kan uppstå till följd av brott mot dessa villkor eller i samband med användning av webbplatsen.

All information och alla uppgifter skickas in av användaren under eget ansvar, och den senare accepterar att hålla KLEPIERRE MANAGEMENT fria från alla direkta och indirekta skadestånd som kan uppstå.

Användaren är ensamt ansvarig för direkta eller indirekta, materiella eller immateriella, skador som orsakas av denne, på grund av illegal eller felaktig användning av tjänsten som tillhandahålls på webbplatsen. I de fall som nämns ovan samtycker användaren till att gottgöra KLEPIERRE MANAGEMENT, inklusive rimliga ådragna advokatarvoden, i händelse av fällande dom för skadestånd. Dessutom samtycker användaren till att återbetala KLEPIERRE MANAGEMENT kostnader för att reparera den skada som han/hon orsakat.

 

4 . Ansvar

 

KLEPIERRE MANAGEMENT ska inte hållas ansvarigt för eventuella direkta eller indirekta skador som kan uppstå som en följd av åtkomst till eller användning av webbplatsen eller informationen däri oavsett form. KLEPIERRE MANAGEMENT frisäger sig från allt ansvar för aktualitet i fråga om beslut och för åtgärder som vidtagits av användare på grundval av den information som publicerats på webbplatsen.

KLEPIERRE MANAGEMENT frisäger sig från allt ansvar för skador som förorsakats användaren på grund av förluster, skadade eller ändrade filer, överföringar av virus som kan infektera datorutrustning eller annan egendom under anslutningen och/eller besöket och/eller användningen av webbplatsen.

Användaren är medveten om att dataöverföringar över internet kräver teknisk tillförlitlighet och att data inte är skyddade mot eventuellt missbruk. Under dessa förhållanden sker all kommunikation av lösenord eller annan konfidentiell information, och mer allmänt, känslig information, på användarens egna ansvar.

Det är användarens ansvar att vidta lämpliga åtgärder för att skydda data och utrustning, och för skydd mot virus och intrångsförsök i datorsystem från tredje part genom webbplatsens tjänster.

Användaren bekräftar att utrustningen ansluts till internet på eget ansvar och att KLEPIERRE MANAGEMENT följaktligen inte är ansvarig för eventuella skador som kan uppstå under inloggningen.

Således, och med full kännedom om ovanstående, avstår användaren eventuellt ansvar mot KLEPIERRE MANAGEMENT i fråga om någon av ovanstående omständigheter eller händelser.

 

5.       Uppdateringar

 

KLEPIERRE MANAGEMENT har gjort rimliga ansträngningar för att tillhandahålla aktuell information på webbplatsen. All information som görs tillgänglig för personer som använder webbplatsen var aktuell vid publiceringsdatumet.

Det kan krävas uppdateringar som inte kan tillgängliggöras vid den aktuella tidpunkten på grund av tekniska orsaker eller ändringar KLEPIERRE MANAGEMENT ska inte hållas ansvarigt för eventuella fel eller underlåtenheter.

 

6.       Hyperlänkar

 

Webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser. De webbplatser som dessa länkar pekar på är, om inte annat anges, fristående från webbplatsen och KLEPIERRE MANAGEMENT. KLEPIERRE MANAGEMENT ska inte på något sätt hållas ansvarigt för innehållet på dessa webbplatser, eventuella skador som kan uppstå på grund av anslutningar till dessa platser, informationen däri, genomförda transaktioner och den webbplatsansvariga är ensamt ansvarig för detta.

Alla hyperlänkar, oavsett form, som ger tillgång till webbplatsen eller någon av dess sidor eller dess delar kräver skriftligt tillstånd från KLEPIERRE MANAGEMENT.

 

7.       Funktioner för delning på sociala nätverk

 

Webbplatsen innehåller funktioner för att dela visst innehåll på sociala nätverk. Användaren samtycker till att inte förvränga innebörden av innehållet eller underminera framställningen av KLEPIERRE MANAGEMENT. Under alla omständigheter är användaren ensamt ansvarig för denna delning.

 

 

8.       Publicering av innehåll

 

8.1. Medlemmar i Onlyou kan erbjudas möjlighet att kommentera artiklar som publicerats på särskilda områden av webbplatsen.

 

8.2. Användaren är ensamt ansvarig för innehållet som visas online på webbplatsen, samt text och/eller åsikter. Användaren instämmer uttryckligen till att undvika att denna information på något sätt ska vara kränkande för tredje parts rättmätiga intressen.

 

Användaren förbinder sig att inte:

 

- Förtala, skymfa, trakassera, förfölja, hota eller förolämpa någon eller kränka andras rättigheter.

- Använda ett stötande språk (förolämpningar).

- Rättfärdiga brott mot mänskligheten, inte uppmuntra till hets mot folkgrupp eller pedofili.

- Skapa en falsk identitet eller utge sig för att vara en annan person.

- Överföra virus, trojanska hästar, logiska, eller andra skadliga eller destruktiva, programbomber.

- Störa driften av webbplatsen.

- Påverka sekretessen och bildrättigheter för personer som kan identifieras i innehållet.

- Generellt överföra material som gör intrång i immateriella rättigheter eller tredje parts rättigheter, inklusive varumärkesrättigheter, rätten till respekt för sekretess eller upphovsrättigheter.

 

8.3. Användaren garanterar att hålla KLEPIERRE MANAGEMENT skadeslösa mot alla anspråk, som direkt eller indirekt grundar sig på ord och/eller data som kan väckas av någon mot KLEPIERRE MANAGEMENT. Detta gäller framför allt att stödja utbetalning av belopp till följd av användning av en tredje part mot KLEPIERRE MANAGEMENT, inklusive advokatkostnader och rättegångskostnader.

 

8.4.    Enligt reglerna ansvarar KLEPIERRE MANAGEMENT inte för innehåll som postas av användarna på webbplatsen. Den är dock modererad för att granska användarinlägg. Modereringen utförs i efterhand. Valet att moderera inlägg sker som en följd av att det är praktiskt omöjligt att på förhand kontrollera allt innehåll på grund av funktionens omedelbarhet och mängden innehåll. Modereringen främjar användarnas yttrandefrihet i efterhand och varje användare måste ta ansvar för och efterleva grundläggande lagar och regler, och i synnerhet de som anges häri. Som ett resultat informeras härmed användaren om att KLEPIERRE MANAGEMENT förbehåller sig rätten att ta bort hela eller delar av innehållet när som helst och oavsett anledning utan förvarning eller motivering. Användaren kan inte hävda något anspråk om ägande. Användare som blir överraskade eller chockade av en annan användares innehåll kan genast kontakta moderatorn på följande adress: contact@club-onlyou.com.

 

9.       Behandling av personliga uppgifter

 

Webbplatsen innehåller olika formulär för insamling av personuppgifter. För alla formulär anges kontrollant, anledningen för vilka uppgifterna behandlas och mottagarna.

Om uppgifter saknas i nödvändiga fält kan ansökan inte behandlas.

En person vars personuppgifter har samlats in har rätt till åtkomst och rättelse enligt lagen nr. 78-17 av den 6 januari 1978 avseende datorer, filer och rättigheter. Formulären anger särskilt vem som har rätt till åtkomst och rättelse. Denna person kan även, av rättsliga skäl, motsätta sig behandlingen av personliga uppgifter.

Den införda behandlingen av personliga uppgifter sker enligt kraven från CNIL.

 

10.   Immateriella rättigheter

Denna webbplats, inklusive alla visuella element samt layout och innehållet i alla artiklar, pressmeddelanden och mer allmänt all information som finns på webbplatsen är egendom som exklusivt tillhör KLEPIERRE MANAGEMENT eller tredje part med vilka det finns avtal som medger sändningen. Användaren har inte rätt att återge, sprida eller mer allmänt rätt att utnyttja detta på något sätt utan föregående uttryckligt medgivande från KLEPIERRE MANAGEMENT.

 

11.   Åtkomst till webbplatsen

 

KLEPIERRE MANAGEMENT förbehåller sig rätten att ändra, upphäva, begränsa eller avbryta tillgången till hela eller delar av webbplatsen, inklusive utan begränsning, innehållet, funktioner eller timmar med tillgänglighet, utan föregående meddelande.

 

12.   Ändring av dessa villkor

 

Dessa villkor kan när som helst ändras. Den tillämpliga versionen är den som är i kraft den dag då webbplatsen besöks.

 

 Medverkande

Fotografier som publicerats på webbplatsen är tagna av:

- Nathalie Oundjian

- Philippe Castano

- Gilles Bismuth

 

Denna webbplats är utgiven av Chorus, ett förenklat aktiebolag med ett kapital på 129 643,69 EUR, registrerade hos handels- och bolagsregistret i Paris med nummer 309 540 367, och med huvudkontor på rue 33/35 Chazelles 75017 Paris.

Telefonnummer: 01 47 66 02 13

#JustAsk

Vi svarar
inom en timme
på vår Facebook sida

Ställ din fråga
Öppettider
VARDAGAR 10-19
LÖR 10-17 SÖN 11-17

Phone : +46 44 22 33 80
> Kontakta oss

Top