Apotek Kronan Small

Testa dig för antikroppar

COVID-19 Antikroppstester

Nu kan du enkelt ta ett blodprov på Kronans Apotek i Galleria Boulevard för att se om du har antikroppar mot Covid-19, vilket kan indikera att du har en immunitet. Vi mäter de två antikroppar som kan påvisas under eller efter en Covid-19 infektion.
Du behöver ingen remiss, det är bara att komma till vår drop in-mottagning. Legitimerad personal tar ett blodprov i ditt finger och du får svar inom ca 15 minuter. Tänk på att du ska ha varit symtomfri i minst 14 dagar. Känner du dig sjuk ska du stanna hemma.

Välkommen in till Kronans Apotek Galleria Boulevard så berättar vi mer. 
Läs mer; https://www.kronansapotek.se/tjanster/covid-19-antikroppstest