Tillbaka

Information Covid-19

27928 Fields INFO_Event_Description list slider_01_Large_1920x580px_360kb

Information Covid-19

Vår högsta prioritet har alltid varit, och är fortfarande, tryggheten och säkerheten i vårt köpcentrum. Vi har infört flera olika åtgärder för att säkerställa att våra kunder och anställda är säkra i vårt köpcentrum. 

Vi följer alla rekommendationer från Folkhälsomyndigheten, såväl nationella som regionala och lokala. Utöver detta har vi utvecklat, och uppdaterar ständigt, en specifik köpcentrumpolicy med rutiner som säkerställer maximal säkerhet och trygghet.

Följande åtgärder har redan implementerats på vårt köpcentrum:

  • Synlig information i hela centrum (handtvätt/hur man kan förebygger infektion)
  • Synlig information på toaletter samt digital skyltning  (handhygien mm)
  • Ökad frekvens av rengöringsrutiner, med fokus på desinfektion av riskområden (dörrhandtag, trapphandtag, skrivbord, toaletter, kranar, handfat etc.)
  • Ökad ventilation i shoppingcentret för att öka nivån på frisk luft inomhus
  • Handdesinfektion finns tillgänglig på flera platser i vårt köpcentrum
  • Dekaler som påminner alla om att hålla avstånd
  • Kontroll på besökstalen i realtid så att vi inte överstiger maxantalet. Ordningsvakter ska vid ökat besökstryck tillfälligt kunna stänga entréer med kort varsel.

Som en extra säkerhetsåtgärd har vi certifierats med Safeguard-certifikat av Bureau Veritas vilket innebär att vi har implementerat och följer strikta riktlinjer för hälsa, säkerhet och hygien på vårt köpcentrum. Detta säkerställer vi tillsammans med Bureau Veritas, en oberoende inspektör, som har granskat och inspekterat att vi följer våra riktlinjer som stämmer överens med rekommendationer och råd från Folkhälsomyndigheten. 
Här kan du läsa mer om Bureau Veritas.

Vi har även ett tekniskt system som räknar antalet besökare i vårt köpcentrum i nutid så att vi kan säkerställa att vi aldrig överstiger de begränsningar som är rekommenderat om social distansering. När behov har funnits har vi även anlitat extra personal för att säkerställa social distansering på plats i vårt köpcentrum. 

Om du planerar att besöka oss föreslår vi att göra det på tider då det är mindre besökare i vårt köpcentrum. Generellt har vi mindre besöksantal här mellan kl 10-11, efter lunch och efter kl 16. 

Som nämnts ovan har vi ett stort fokus på trygghet och säkerhet så att vårt köpcentrum ska vara en trygg plats att träffas på och handla i.