Post/Postlåda

Praktisk service

Postombud finns i spelbutiken hos Coop City. Postlåda finns utanför entrén Östra Boulevarden 3